FOB-Decor.. Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ

FOB-Decor to firma z ponad 100 letnią tradycją, w 2009 roku została zakupiona przez firmę Tradepol i od tego roku stała się częścią grupy. W tym momencie zatrudniamy 150 pracowników. Produkujemy dla naszych klientów szeroki wachlarz zamknięć z blachy aluminiowej oraz stalowej. Naszymi głównymi produktami są zamknięcia typu PILFER-PROOF, PILFER-PROOF PREMIUM, GPI, TWIST-OFF jak i zamknięcie typu NIEKAPEK.

FOB-Decor, poza standardowymi wyrobami, oferuje możliwość wdrożenia modyfikacji, zarówno w zakresie użytych surowców, zmian konstrukcyjnych czy nowych funkcjonalności zamknięcia. Zajmujemy się również wykonywaniem usługi lakierowania oraz drukowania blachy aluminiowej i stalowej jako element procesu produkcyjnego produktów takich, jak: puszki do produktów spożywczych, puszki do aerozoli, wiatrochrony do zniczy, baterie i wiele innych.

FOB-Decor

Zamknięcia aluminiowe

Aluminiowe zamknięcie to biżuteria dla twojego opakowania. Naszymi głównymi produktami są zamknięcia typu PILFER-PROOF, PILFER-PROOF PREMIUM, GPI, TWIST-OFF  oraz zamknięcie typu NIEKAPEK.

Elastyczność

Oferujemy możliwość wdrożenia modyfikacji, zarówno w zakresie użytych surowców, zmian konstrukcyjnych czy nowych funkcjonalności zamknięcia.

Biznes

Stale poszukujemy najkorzystniejszych rozwiązań i rozbudowujemy infrastrukturę produkcyjną o nowoczesne maszyny i technologie.  Rozwijamy naszą ofertę produktową w oparciu o analizę potrzeb klientów.

Odpowiedzialni

Działamy w zgodzie i równowadze z człowiekiem i naturą.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Kładziemy ogromny nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Na recykling odpadów, a także rozbudowę zakładu produkcyjnego w Turzy prowadzoną w oparciu o najnowsze rozwiązania pro ekologiczne w tym: zakup nowych energooszczędnych maszyn do linii produkcyjnej.

Bezpieczeństwo pracowników

Wiemy jak ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma środowisko w jakim pracownik wykonuje powierzone mu zadania.

Green marketing

Produkty bezpieczne dla środowiska